Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Forskningsprogram Mer ...Forskningsprogram - en françaisForskningsprogram - in English
Forskningsprogram 08/2003

Académie Desprez stöder genom bidrag och resebidrag tre forskningsprogram (Programmes de recherche):

  • forskningsprogrammet Drottningholm är inriktat på Slottsteaterns yrkesområden. Det ger forskare, konstnärer, hantverkare och tekniker möjlighet att företa resor för att studera  både 1700-talets och nutidens teaterliv i Sverige och Frankrike.
  • forskningsprogrammet Gustave III  är ägnat kung Gustav III:s liv och verk, liksom hans relationer med samtidens kulturliv. Forskningen inom programmets ramar är särskilt inriktat på kungens resor till Paris och deras betydelse för kulturlivet i Sverige och Frankrike.
  • forskningsprogrammet Desprez tar upp Desprez gärning i Frankrike och Sverige, framför allt inom dess tre huvudområden: arkitektur, scenografi och bildkonst.

Vart och ett av programmen kombinerar och stöder projektstudier.

 

Mer om forskningsprogrammen ...

 

Upp