Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Académie Desprez inkiktning Bidrag Organisation Mer ...Académie Desprez - en françaisAcadémie Desprez - in English
Académie Desprez inriktning 08/2003

Académie Desprez har som främsta målsättning att:

  • att inom Académie Desprez ramar samla intresserade som med gåvor och verksamhet önskar verka för främjandet av och den internationella kännedomen om Drottningholms Slottsteater samt Sveriges Teatermuseum;
  • gynna utvecklingen av kulturella förbindelser mellan Drottningholms Slottsteater, Sveriges Teatermuseum och Frankrike, genom individuellt, kollektivt och institutionellt utbyte av kunskaper, produktionsinitiativ och gemensamma satsningar, med tonvikt på de fransk-svenska relationerna;
  • utveckla kännedomen om Drottningholms Slottsteater samt samlingarna på Sveriges Teatermuseum genom att framhäva och stärka de historiska förbindelserna mellan dessa institutioner och den franska kulturen, främst genom publikationer, föreläsningar, symposier, scenproduktioner och utställningar.

Mer om Académie Desprez inriktning ...

 

UppNästa sida