Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Kontakta Académie Desprez Hänvisningar
Hänvisningar 12/2006
Académie Desprez

Académie Desprez ser gärna att Akademien och dess verksamhet omnämns i alla typer av dokument och hemsidor på Internet. I sådana fall ska varje gång Akademien nämns också hänvisas till dess internetadress (URL): www.academiedesprez.org (eller den svenska hemsidan: www.academiedesprez.org/se) eller läggas in en aktiv länk till den.

OBS: Académie Desprez ansvarar inte för innehållet på någon annan Internetsida än sin egen; detta gäller även i de fall då en sådan sida:
- innehåller en länk till Académie Desprez hemsida,
- är tillgänglig via en aktiv länk på Académie Desprez hemsida.

 

Christophe Lécuyer, Webmaster

 

Föregående sidaHaut