Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Académie Desprez inkiktning Bidrag Organisation Mer ...Académie Desprez - en françaisAcadémie Desprez - in English
Bidrag 08/2003

I enlighet med Académie Desprez stadgar och målsättning att främja utbyte mellan Sverige och Frankrike har Akademien upprättat ett system för bidrag till konstnärer, tekniker, historiker och projektengagerade personer som på olika sätt vill verka för Akademiens grundläggande syften.

Projekten ska syfta till konkret förverkligande: av konstnärliga verk (musik, bildkonst, poesi); av scenografi (kostymer, dekorskisser); av texter avsedda för publicering (rapporter, historiska studier).

Bidragen utdelas årligen och ska samtidigt och i möjligaste mån spegla de bägge sidorna av Akademiens inriktning: franska projekt i Sverige, svenska projekt i Frankrike, men också det unika hos Drottningholms Slottsteater som historiskt minnesmärke med kontinuerlig scenproduktion.

Projekt som beviljats bidrag infogas i årets aktuella program.

Mer om Académie Desprez bidragssystem ...

 

Föregående sidaUppNästa sida